Voor het melden van een datalek vult u onderstaand formulier in.
Nadat u een melding heeft gedaan, krijgt u een bevestiging te zien.

Het formulier is opgesteld conform Autoriteit Persoonsgegevens.
Bent u medewerker van Cedin, neem dan contact op met Lars Mellema. Vul daarnaast het onderstaande formulier in.

1. Contactgegevens

Contactgegevens en overige algemene informatie

Over welke organisatie of welk bedrijf gaat het?

Wie meldt het datalek?

Met wie kan Cedin Support contact opnemen voor nadere informatie over de melding?

Betrokkenheid andere organisatie

2. Tijdlijn

Tijdlijn

3. Het datalek

Gegevens over het datalek

Aard van de inbreuk

Aard van het incident

4. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die betrokken zijn bij het datalek

Persoonsgegevens in het algemeen

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Hoeveelheid persoonsgegevens

5. Betrokkennen

De groep mensen van wie persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek

6. Maatregelen

Maatregelen die zijn getroffen voordat het datalek plaatsvond

7. Gevolgen

Gevolgen van het datalek

Gevolgen van de inbreuk op de vertrouwelijkheid, de integriteit en/of de beschikbaarheid van de gegevens.

Lichamelijke, materiële en immateriële schade voor de betrokkenen

8. Vervolgacties

Vervolgacties naar aanleiding van het datalek

Informeren van de betrokkenen

Maatregelen om de inbreuk aan de passen

Internationale aspecten

9. Overig

Overig

reCAPTCHA is required.